Slovo robot proslavil Karel Čapek který napsal roku 1920 dramat R.U.R. (Rossums Universal Robots) a díky němu našlo slovo robot věhlas v celém světě. Zásluhu na tomto slovu  však neměl pouze Karel Čapek ale také jeho bratr Josef Čapek který mu jméno pro robota poradil. Jisté zdroje také tvrdí, že Josef Čapek slovo robot použil už dříve a to ve své povídce Opilec která vyšla ve sbírce Lelio už v roce 1917.
                                                                                                                                                           
Jméno robot vzešlo z původního slova Robota které označovalo zejména nevolnickou práci. Karel Čapek v těchto letech vypil spoustu kávy a tak se není co divit, že se se slovem Robota provázal tak dobře. Spisovatele Karla Čapka nejspíše každý zná, ale rád bych zde připomenul něco k jeho životu.
                                                                                                                                                          
Karel Čapek se narodil dne 9.1.1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova a vyrůstal se sourozenci Josefem a Helenou. V roce 1901 se celá rodina přestěhovala do Hradce Králové kde Karel nastoupil do Primy královohradeckého gymnázia. Přes své mládí a také díky účasti v tajném debatním spolku byl mladý Karel  nucen školu opustit a přestěhovat se do Brna kde vystudoval školu Prvního českého gymnázia.
                                                                                                                   
Později se přestěhoval do Prahy a řadu měst v Evropě. Zmíním například Paříž kde absolvoval školu v Sorboně facullté des lettres. V tomto období vznikla i jeho kniha Loupežník kterou vydal v roce 1920. Po letech strávených mladickou bujarostí se vrací do Prahy kde píše řadu výtvarných děl. Ty nejvíce známé (Válka s mloky, Krakatit, Bílá nemoc) se podobají dramatu R.U.R. a v něm stvárněného robota. Nesou poselství a varování před technickým světem který nás může ovládnout.
                                                                                                                                                           
Karel Čapek se bohužel nedožil vysokého věku a před válkou v roce 1938 zemřel. Slovo robot tu však zůstalo a už v roce 1940 se ho ujal světoznámý autor Issac Asimov a robota zveřejnil v jeho devíti dílném románu I Robot který známe i z filmu s Will Smithem z roku 2004.
                                                                                                                                                                
V jeho díle Issac Asimov zveřejnil také první tři robotické zákony které bych zde rád připomenul.
1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.
2. Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním zákonem.
3.Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů kdy je to v rozporu s prvním a druhým zákonem.

                                                                                                                                                                
Zde najdete R.U.R. Anglicky